Home / שיבושי היגוי

שיבושי היגוי

שיבושי היגוי

טיפול בדחיקת לשון

שיבושי היגוי בדיבור מתייחסת לשיבושים או קשיים המתרחשים במהלך תהליך התקשורת המילולית. הוא מקיף גורמים שונים המעכבים את הזרימה החלקה ואת בהירות הדיבור, מה שהופך את זה למאתגר עבור אנשים לבטא את עצמם ביעילות.

Read More »